Zdeňka Jelínková- Projektování a provoz povrchových úprav
                                                |   ÚVOD    |    AKTUALITY    |    GALERIE    |    KONTAKT    |     English version  |

  ZAMĚŘENÍ KONFERENCE

  PROGRAM

  PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI

  UBYTOVÁNÍ

  NABÍDKA K PREZENTACI

  POKYNY AUTORŮM
POŘADATEL

PhDr. Zdeňka JELÍNKOVÁ, CSc. - PPK
+Dr. Zdeňka TRÁVNÍČKOVÁ, CSc.
Korunní 67
130 00 PRAHA 3
Tel.: +420 728 333 171
e-mail: jelinkovazdenka@seznam.cz

PARTNEŘI<

SPEKTRA

Akreditované vzdělávací programy pro členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT)PROGRAM KONFERENCE (rok 2012)


ZPĚT na přehled programů

Doba konání:
07.03.2012 registrace 8:00 hod. - 9:00 hod.
zasedání 9:00 hod. - 17:00 hod.
diskuzně společenský večer od 18:00 hod.
8.03.2012 registrace 8:00 hod. - 9:00 hod.
zasedání 9:00 hod. - 12:00 hod.
(pro zájemce odpoledne exkurze) od 13:00 hod

Místo konání:
                  Hotel PYRAMIDA, Bělohorská 24, 160 00 Praha 6
Konferenční poplatek:     4 360,- Kč
                                        (zahrnuje organizač. náklady, sborník, 2x občerstvení + diskuzně společenský večer)
                                        3 560,- Kč (bez diskuzně společenského večera)
                                        Pořadatel není plátce DPH.

Program: 7. března 2012
Čestné předsednictvo konference:
   prezident AKI Ing. P. Szelag
   prezident ČSPÚ Ing. L. Obr, CSc.
   prezident AVNH ČR Ing. J. Diblík
   ředitel AČZ Ing. P. Strzyž

Předseda zasedání: Prof. Ing. P. NOVÁK, CSc.
 • Zahájení
 • Sto let korozivzdorných ocelí. Prof. Ing. P. NOVÁK, CSc., doc. Ing. J. BYSTRIANSKÝ, CSc., VŠCHT
 • Novinky v technologiích aplikací vícekomponentních nátěrových hmot. Ing. J. NOVÁK, Media Liberec
 • Návratnost investic do zlepšení procesů lakování. Mgr. T. FRANĚK, KAF Facility
 • Rozhodovací proces při výběru likvidace emisí povrchových úprav. Ing. K. HAVRÁNKOVÁ, Enetex-Kia
 • Změny legislativy ochrany ovzduší u provozů povrchových úprav kovů (Nařízení vlády č. 294/2011 Sb. a vyhláška č. 257/2011 Sb.). Ing. Z. KRAYZEL
 • Lakovací technika Eisenmann. Ing. J. REISINGER
 • Chemický zákon a návrhy novel předpisů k ochraně zdraví. MUDr. Z. TRÁVNÍČKOVÁ, CSc., Státní zdravotní ústav
DISKUZE do 12:30 hod.
POLEDNÍ PŘESTÁVKA 12:30 – 13:30 hod.

Předseda zasedání
: Ing. L. Obr, ČSPÚ
 • Tvrdé chromování, inovace chromovacího procesu. Ing. L. OBR, ČSPÚ
 • Prezentace sortimentu EST+. J. KUDRNA, EST+
 • Bezfosfátová a bezchromová předúprava povrchu oceli. S. GREBER, CHEMO-PHOS CZ
 • Aplikace a využití laků vytvrzovaných UV zářením. Ing. M. BANÝROVÁ, Galatek
 • Ekologicky šetrné technologie na bázi železa použitelné pro čištění odpadních vod z povrchových úprav materiálu. Ing. M. HOLBA, Ph.D., ASIO
 • Nakládání s odpady v oblasti povrchových úprav – management odpadového hospodářství. Ing. L. NOBILIS
 • Změny v klasifikaci korozní agresivity atmosfér – revize norem ČSN ISO 9223 až 9226. Ing. K. KREISLOVÁ, Ph.D., SVÚOM
 • Povrchová úprava – odborný server. Ing. L. PACHTA, IMPEA
DISKUZE do 16:30 hod.
SPOLEČENSKÝ VEČER (plavba lodí po Vltavě)
- pro předem přihlášené8. března 2012:
Předseda zasedání: Ing. P. STRZYŽ, AČSZ

 • Kompozitní povlaky Zn-PTFE. Ing. M. PAZDEROVÁ, Ph.D., Ing. L. DIBLÍKOVÁ, Ing. M. VALEŠ, VZLÚ
 • Úloha následných uživatelů - nařízení REACH (novinky v r. 2012). Ing. J. ELIÁŠOVÁ, Techem CZ
 • Žárové zinkování v architektuře. Ing. P. STRZYŽ, AČSZ
 • Nové trendy úpravy kolejových vozidel. Ing. M. LACINÝ, Steng
 • Certifikace výrobků do Ruské federace. Ing. V. ERPS, Strojírenský zkušební ústav
 • Dokumentace požární ochrany v lakovnách. Ing. V. KRATOCHVÍL, KRASO
 • Vliv přípravy povrchu na životnost organických povlaků. Ing. H. GEIPLOVÁ, Ing. J. BENEŠOVÁ, SVÚOM
DISKUZE – ZÁVĚR do 11:30 hod.

EXKURZE
na pracoviště povrchových úprav Czech Airlines Technics a.s. (dceřiná společnost Českých aerolinií) v Praze 6 - Ruzyni na pozvání pracovníků této společnosti a firmy KF-NOVODUR z Ledče nad Sázavou.
Pro předem přihlášené bude zajištěna doprava autobusem od hotelu (odjezd cca ve 12:30 hod.) a poté zpět na metro A- Dejvická.Prezentace firem
ABF (Praha), ASIO (Brno),
ASTOM TRADE (Brno), BVV (Brno),
Ing. Harazím - DREKOMA (Suchdol n. L.)
EISENMANN (NSR), EKOL (Ledeč n. S.),
ENETEX KIA (Modřice), EST + (Ledeč n. S.),
GALATEK (Ledeč n. S.), HENKEL ČR (Praha)
CHEMO-PHOS CZ (Praha), IDEAL TRADE SERVICE (Brno),
KAF FACILITY (Mladá Boleslav), KF-NOVODUR (Ledeč n. S.),
KOVOLAK (Ledeč n. S.), KS KLIMA Service (Dobříš),
MEDIA Liberec (Liberec), PENTRIS Czech Republic,
PRIMA BILAVČÍK (Uherský Brod) RSBP (Ostrava)
STENG (Praha), STROJNÍ MONTÁŽE (Praha),
TECHNICOAT (České Budějovice)

Zobrazení místa konání konference na mapěNa Vaši účast na konferenci a spolupráci se těší.

   Pořadatel:
   PhDr. Zdeňka Jelínková, CSc. - PPK
   Korunní 73, 130 00 Praha 3
   tel. / fax: 224 256 668
   E-mail: JelinkovaZdenka@seznam.cz


ZPĚT na přehled programů

copyright (C) PPK - Jelínková Zdenka, 2009