Zdeňka Jelínková- Projektování a provoz povrchových úprav
                                                |   ÚVOD    |    AKTUALITY    |    GALERIE    |    KONTAKT    |     English version  |

  ZAMĚŘENÍ KONFERENCE

  PROGRAM

  PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI

  UBYTOVÁNÍ

  NABÍDKA K PREZENTACI

  POKYNY AUTORŮM
POŘADATEL

PhDr. Zdeňka JELÍNKOVÁ, CSc. - PPK
+Dr. Zdeňka TRÁVNÍČKOVÁ, CSc.
Korunní 67
130 00 PRAHA 3
Tel.: +420 728 333 171
e-mail: jelinkovazdenka@seznam.cz

PARTNEŘI<

SPEKTRA

Akreditované vzdělávací programy pro členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT)PROGRAM KONFERENCE (rok 2011)


ZPĚT na přehled programů

Doba konání:
09.03.2011 prezentace 8:00 hod. - 9:00 hod.
zasedání 9:00 hod. - 17:00 hod.
diskuzně společenský večer od 18:00 hod.
10.03.2011 prezentace 8:00 hod. - 9:00 hod.
zasedání 9:00 hod. - 17:00 hod.
(pro zájemce odpoledne exkurze)

Místo konání:
                  Hotel PYRAMIDA, Bělohorská 24, 160 00 Praha 6
Konferenční poplatek:Konferenční poplatek:     4 160,- Kč
                                        (zahrnuje organizač. náklady, sborník, 2x občerstvení + diskuzně společenský večer)
                                        3 500,- Kč (bez diskuzně společenského večera)
                                        Pořadatel není plátce DPH.

Program: 9. března 2011
Čestné předsednictvo konference:
   prezident AKI Ing. R. Bartoníček, CSc.
   prezident ČSPÚ Ing. L. Obr, CSc.
   sekretář AVNH ČR Ing. J. Prachař
   prezident AČZ Ing. L. Černý Ph.D.

Předseda zasedání: Prof. Ing. P. NOVÁK, CSc.
1) Zahájení.
2) Elektrochemické protikorozní ochrany. Prof. Ing. P. NOVÁK, CSc., VŠCHT Praha
3) Vyhláška č. 337/2010 Sb. - povinnosti provozovatelů. Ing. Z. KRAYZEL, Praha
4) Neduhy záchytu VOC na AU s termickou desorpcí. O. BUCHTA, Enetex-Kia
5) Legislativa ve vztahu k odpadním vodám z provozů povrchových úprav. Ing. R. NÁSE, ČIŽP
6) Nové technologie Eisenmann. Ing. J. REISINGER
7) Nová řada vzduchových stříkacích pistolí. J. KUDRNA, EST+
8) Nový bezpečnostní list. MUDr. Z. TRÁVNÍČKOVÁ, CSc., Státní zdravotní ústav
DISKUZE do 12:30 hod.
POLEDNÍ PŘESTÁVKA 12:30 – 13:30 hod.

Předseda zasedání
: Ing. L. Obr, ČSPÚ

9) Úskalí implementace nařízení REACH v chem. průmyslu z pohledu následných uživatelů.
    Ing. J. ELIÁŠOVÁ, Ing. M. MAXA, TECHEM CZ
10) Outsourcingem klíčových procesů v lakovnách ke snížení nákladů a zvýšení kvality povrchů.
   Mgr. T. FRANĚK, KAF Facility
11) Projekty v oboru lakoven a metalizace v r. 2011. Ing. M. LACINÝ, Steng
12) Výrobní sortiment a typy z provozů. J. KOCIÁN, Galatek
13) Dvousložkové polyuretanové nátěrové hmoty Akrylmetal pro náročné průmyslové aplikace.
   Ing. J.SKOUPIL,CSc., Ing.J.HUSÁK,CSc., SYNPO
14) Stávající stav a vývoj v oblasti chemického niklování. Ing. L. OBR, ČSPÚ
15) Vývoj v oblasti antikorozních pigmentů pro nátěrové hmoty. Prof. Ing. Dr. A. KALENDOVÁ, Ph.D.,
    FCHT Univerzita Pardubice
16) Přístroje komplexní kontroly kvality povlaků a přípravky povrchu. A. POLÁČEK, NDT1 Kraft
17) Uvádění zařízení do provozů z hlediska platné legislativy. Ing. Z. SVOBODA, Galatek
18) Nové technologie GRACO pro nanášení dvou-komponentních barev. Ing. J. NOVÁK, Stroj. zkušební ústav
19) Novelizace zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší v konfrontaci s obchodní a provozní praxí.
   Ing. M. KOŠŤÁL, Autolaky Mikos
DISKUZE do 16:30 hod.
SPOLEČENSKÝ VEČER
- pro předem přihlášené

10. března 2011:
8:00 – 9:00 hod. REGISTRACE, v 9:00 hod. ZAHÁJENÍ
Předseda zasedání: Ing. L. ČERNÝ, Ph.D., AČZ

1) Hodnoceni laků pro maskování referenční části korozních senzorů. Ing. J. STOULIL, Ph.D. a kol., VŠCHT
2) Povrchové úpravy prováděné metodou Delta MKS. Ing. J. KRÁL, SVÚM-CZ
3) Požární bezpečnost staveb, technické podmínky projektování a provozu. Ing. V. KRATOCHVÍL, KRASO
4) Právní rámec prevence závažných havárií a praktický přístup k plnění souvisejících povinností.
   Ing. M. PRAŽÁKOVÁ, Ing. V. SLUKA, VÚBP
5) Životnost povlaků žárového zinku. Ing. V. KUKLÍK, Wiegel Žebrák žárové zinkování
6) Pohled na technologii žárového zinkování. Ing. L. ČERNÝ, Ph.D., AČSZ
7) Ovlivnění mořitelnosti AK ocelí v kyselinách redukční taveninou. Ing. P. VÁŇA, Ekomor
8) Vliv specifických expozičních prostředí na životnost různých typů povlaků. Ing. H. GEIPLOVÁ a kol., SVUOM
DISKUZE – ZÁVĚR do 11:30 hod.

EXKURZE
do závodu Aero Vodochody a.s.
se koná na pozvání firmy STENG s.r.o. dodavatele zařízení pro lakovny.
Pro předem přihlášené bude zajištěna doprava autobusem od hotelu (odjezd cca ve 12:30 hod.) a poté zpět na metro.

Prezentace firem
ABF (Praha), AUTOLAKY Mikos (Aš),
EISENMANN (NSR), EKOL (Ledeč n. S.),
EKOMOR (Frýdek-Místek),
ENETEX KIA (Modřice),
EST + (Ledeč n. S.),
GALATEK (Ledeč n. S.),
IDEAL TRADE SERVICE (Brno),
KAF FACILITY (Mladá Boleslav),
KOVOLAK (Ledeč n. S.),
KS KLIMA Service (Dobříš),
MEDIA Liberec (Liberec),
NDT1 KRAFT (Praha), RSBP (Ostrava),
SILROC (Tanvald – Šumburk n. D.),
STENG (Praha), SYNPO (Pardubice),
WIEGEL Žebrák žárové zinkování

Zobrazení místa konání konference na mapěNa Vaši účast na konferenci a spolupráci se těší.

   Pořadatel:
   PhDr. Zdeňka Jelínková, CSc. - PPK
   Korunní 73, 130 00 Praha 3
   tel. / fax: 224 256 668
   E-mail: JelinkovaZdenka@seznam.cz


ZPĚT na přehled programů

copyright (C) PPK - Jelínková Zdenka, 2009