Zdeňka Jelínková- Projektování a provoz povrchových úprav
                                                |   ÚVOD    |    AKTUALITY    |    GALERIE    |    KONTAKT    |     English version  |

  ZAMĚŘENÍ KONFERENCE

  PROGRAM

  PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI

  UBYTOVÁNÍ

  NABÍDKA K PREZENTACI

  POKYNY AUTORŮM
POŘADATEL

PhDr. Zdeňka JELÍNKOVÁ, CSc. - PPK
+Dr. Zdeňka TRÁVNÍČKOVÁ, CSc.
Korunní 67
130 00 PRAHA 3
Tel.: +420 728 333 171
e-mail: jelinkovazdenka@seznam.cz

PARTNEŘI<

SPEKTRA

Akreditované vzdělávací programy pro členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT)PROGRAM KONFERENCE (rok 2010)


ZPĚT na přehled programů

Doba konání:
10.03.2010 prezentace 8:00 hod. - 9:00 hod.
zasedání 9:00 hod. - 17:00 hod.
diskuzně společenský večer od 18:00 hod.
11.03.2010 prezentace 8:00 hod. - 9:00 hod.
zasedání 9:00 hod. - 17:00 hod.
(pro zájemce odpoledne exkurze)

Místo konání:
                  Hotel PYRAMIDA, Bělohorská 24, 160 00 Praha 6
Konferenční poplatek:     3 990,- Kč
                                        (zahrnuje organizač. náklady, sborník, 2x občerstvení + diskuzně společenský večer)
                                        3 350,- Kč (bez diskuzně společenského večera)
                                        Pořadatel není plátce DPH.
Program: 10. března 2010
Čestné předsednictvo konference:
   prezident AKI Ing. R. Bartoníček, CSc.
   prezident ČSPÚ Ing. L. Obr, CSc.
   viceprezident AVNH ČR Ing. Z. Tůma
   prezident AČZ Ing. L. Černý Ph.D.

Předseda zasedání: Prof. Ing. P. NOVÁK, CSc.
1) Zahájení.
2) Principy protikorozní ochrany kovů v elektro-lytech.
   Prof. Ing. P. NOVÁK, CSc., VŠCHT Praha
3) Prevence smetivosti z hlediska odlakování závěsové techniky.
   Mgr. T. FRANĚK, Kaf Facility
4) Aktuální stav povinností provozovatelů znečišťování ovzduší. Ing. Z. KRAYZEL
5) 15 let praktických zkušeností s likvidací plynných emisí z provozů povrchových úprav.
   Ing. K. HAVRÁNKOVÁ, Enetex-Kia
6) TecTalis - kroky k úspěšné aplikaci. Ing. P. HOLLER, Henkel CR
7) Zdravotní rizika při povrch. úpravách – lakovny. Mgr. P. LEBENHART,
   Hyg. stanice hl. m. Prahy
8) Nové směry v předpravách povrchů. Ing. P. SVOBODA, Ing. Č. HUŠEK,
   Liberty-Top-Tech
9) Chemické látky a směsi - nová klasifikace a označování (nařízení CLP, GHS).
   MUDr. Z. TRÁVNÍČKOVÁ, CSc., Stát. zdravotní ústav
DISKUZE do 12:30 hod.
POLEDNÍ PŘESTÁVKA 12:30 – 13:30 hod.

Předseda zasedání
: Ing. Z. TŮMA, AVNH ČR

10) Porovnání technologií alkalického bezkyani-dového a slabě kyselého zinkování.
   Ing. L. OBR
11) Fluorplastové povlaky – funkční řešení. Ing. M. TROCHTA, Technicoat
12) Aktuální stav povinností odvozených z legislat. úpravy vodního hospodářství a nakládání s odpady.
   JUDr. Ing. E. RUDOLF, OVSS MŽP Hr. Králové
13) Technologie Eisenmann. Ing. J. REISINGER
14) Povrch. ochrany výrobků v leteckém průmyslu – lakování a impregnace.
   Ing. M. LACINÝ, Steng
15) Tryskání leteckých vrtulí. Ing. M. SEDLÁK, Rösler Oberflächentechnik
16) Vodouředitelné polyuretanové nátěrové hmoty pro náročné průmyslové aplikace.
   Ing. J. SKOUPIL, CSc., Ing. J. HUSÁK, CSc., Synpo
17) Výrobní sortiment a typy z provozů. J. KOCIÁN, Galatek
18) Nové technologie GRACO pro nanášení dvou-komponentních barev. Ing. J. NOVÁK, Media Liberec
19) Rekonstrukce lakovny v H11 v ZVVZ Milevsko. M. SKALICKÝ, ZVVZ Milevsko
20) Nové normy pro hodnocení kvality a předpokládané životnosti povlaků.
   Ing. H. GEIPLOVÁ, a kol. SVÚOM
21) Zrovnoměrnění emisí NOx z prům. zdrojů umožňující jejich efektivnější zneškodnění.
   Ing. I. POTYKOVÁ a kol., VŠB – TU Ostrava
DISKUZE do 16:30 hod.
SPOLEČENSKÝ VEČER
- pro předem přihlášené

11. března 2010:
8:00 – 9:00 hod. REGISTRACE, v 9:00 hod. ZAHÁJENÍ
Předseda zasedání: Ing. L. ČERNÝ, Ph.D., AČZ

1) Zpěňovatelné nátěr. hmoty na bázi epoxy-siloxanového pojiva. Ing. R. OTÁHAL a kol.,
   Synpo
2) Korozná odolnosť pocínovaných oceĺových plechov. Doc.Ing.J.ŠEVČÍKOVÁ,Ph.D.,
   Hut. fakulta TU Košice
3) Moderní analytické metody pro charakterizaci povrch. úprav. Ing. J. STOULIL, Ph.D., VŠCHT
4) Nanomateriály se samočistící a antibakteriální funkcí. Doc. Dr. Ing. P. KLUSOŇ,
   Ústav chem. procesů AV ČR
5) Nejlepší stavba s užitím žárově pozinkované oceli v ČR a SR 2009. Ing. L. ČERNÝ, Ph.D., AČZ
6) Záruky na povlaky žárového zinku. Ing. V. KUKLÍK, Wiegel CZ
7) Revize EN ISO 1461 a EN ISO 14713 - dvou stěžejních norem pro obor žárového zinkování.
   Ing. Z. HAVRÁNKOVÁ, Ekozink
8) Moderní systémy pro elektrostatickou aplikaci práškových barev. Ing. J. VLADÍK, Nordson
9) Progresivní technologie tryskacích strojů s metacími koly. Ing. P. BARTONĚK, Wista
10) Posuzování shody lakoven ve smyslu nových předpisů. Ing. J. ŠRÁMEK,
   Stát. zkušební ústav, Brno
DISKUZE – ZÁVĚR do 12:30 hod.

EXKURZE
do firmy LINET s.r.o. v Želevčicích u Slaného.
Pro předem přihlášené zajištěna doprava. Odjezd cca v 13:00 hod. (od hotelu Pyramida)

Prezentace firem
ABF, ABRASIV, ALTEKO,
AUTOLAKY MIKOS,
BVV veletrhy Brno, EKOL, EST+,
EISENMANN, ENETEX-KIA,
GALATEK, HENKEL ČR,
IDEAL-TRADE SERVICE,
JETTIMONT, KAF FACILITY,
KOVOLAK, KS KLIMA SERVICE,
LABIMEX CZ, LIBERTY-TOP-TECH,
MEDIA LIBEREC, NORDSON,
RÖSLER OBERFLÄCHENTECHNIK,
SILROC CZ, STENG,
SYNPO, TECHNICOAT,
WIEGEL, WISTA


Zobrazení místa konání konference na mapěNa Vaši účast na konferenci a spolupráci se těší.

   Pořadatel:
   PhDr. Zdeňka Jelínková, CSc. - PPK
   Korunní 73, 130 00 Praha 3
   tel. / fax: 224 256 668
   E-mail: JelinkovaZdenka@seznam.cz


ZPĚT na přehled programů

copyright (C) PPK - Jelínková Zdenka, 2009