Zdeňka Jelínková- Projektování a provoz povrchových úprav
                                                |   ÚVOD    |    AKTUALITY    |    GALERIE    |    KONTAKT    |     English version  |

  ZAMĚŘENÍ KONFERENCE

  PROGRAM

  PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI

  UBYTOVÁNÍ

  NABÍDKA K PREZENTACI

  POKYNY AUTORŮM
POŘADATEL

PhDr. Zdeňka JELÍNKOVÁ, CSc. - PPK
+Dr. Zdeňka TRÁVNÍČKOVÁ, CSc.
Korunní 67
130 00 PRAHA 3
Tel.: +420 728 333 171
e-mail: jelinkovazdenka@seznam.cz

PARTNEŘI<

SPEKTRA

Akreditované vzdělávací programy pro členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT)PROGRAM KONFERENCE (rok 2009)


ZPĚT na přehled programů

Doba konání:
11.03.2009 prezentace 8:00 hod. - 9:00 hod.
zasedání 9:00 hod. - 17:00 hod.
diskuzně společenský večer od 18:00 hod.
12.03.2009 prezentace 8:00 hod. - 9:00 hod.
zasedání 9:00 hod. - 17:00 hod.
(pro zájemce odpoledne exkurze)

Místo konání:
                  Hotel PYRAMIDA, Bělohorská 24, 160 00 Praha 6
Konferenční poplatek:     3 900,- Kč
                                        (zahrnuje organizač. náklady, sborník, 2x občerstvení + diskuzně společenský večer)
                                        3 250,- Kč (bez diskuzně společenského večera)
                                        Pořadatel není plátce DPH.
Program:                        
11. března 2009:
Čestné předsednictvo konference:
   prezident AKI Ing. R. Bartoníček, CSc.
   prezident ČSPÚ Ing. L. Obr, CSc.
   prezident AVNH ČR Ing. T. Jelínek
   prezident AČZ Ing. L. Černý Ph.D.
   prezident SSPÚ doc. Ing. S. Tuleja, CSc.

Předseda zasedání: Prof. Ing. P. NOVÁK, CSc.
1) Zahájení.
2) Základní principy koroze kovů. Prof. Ing. P. NOVÁK, CSc., VŠCHT Praha
3) Novela zákona o chemických látkách a přípravcích. Ing. J. HASA, MŽP
4) TecTalis - skok v povrchových úpravách. Ing. P. HOLLER, Henkel ČR
5) Problematika a prevence smetivosti v technologických zařízeních lakoven. Mgr. T. FRANĚK, Kaf Facility
6) Porovnávací testy kvality předúprav kovových povrchů detergentem fy Simple Green.
   Ing. P. SVOBODA, Ing. R. SCHMIDHÄUSLER, Liberty-Top-Tech
7) Příklady realizací aplikačních technologií dvoukomponentních barev GRACO a MEDIA.
   Ing. J. NOVÁK, Media Liberec
8) Robotizovaná povrchová úprava interiérových kamen. Ing. J. HÝLA, Afotek
9) Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci a označování látek a směsí. MUDr. Z. Trávníčková, CSc., SZÚ
DISKUZE do 12:30 hod.
POLEDNÍ PŘESTÁVKA 12:30 – 13:30 hod.

Předseda zasedání
: doc. Ing. S. TULEJA, CSc., SSPÚ
10)
Novinky výrobního programu společnosti Galatek. J. KOCIÁN, Galatek
11) Technické priority fy STENG v letech 2008-2009. Ing. M. LACINÝ, Steng
12) Technologie Eisenmann. Ing. J. REISINGER, Eisenmann
13) Některé analytické nástroje při kontrole kvality a ochrany zdraví. Doc. P. JANDERKA, Pragolab
14) Nový pohled na možnosti omezování emisí lakoven. Ing. J. ŠVRČULA, Elcom Ekotechnika
15) Snižování emisí organických látek. PhDr. L. VYSLOUŽIL, Enetex- Kia
16) Vodouředitelné a vysokosušinové polyuretanové NH Akrylmetal určené pro strojírenství.
   Ing. J. SKOUPIL, CSc., ING. J. HUSÁK, CSc., Synpo
17) Automatizace při tryskání náročných odlitků. Ing. M. SEDLÁK, Rösler Oberflächentechnik
18) RALEX membranes® v procesu elektroforézního lakování. Ing. L. HERUDEK, MEGA
19) Využití OOPP v praxi. P. KLIŠTINEC, Kliptrend
20) Předpisy pro stříkací kabiny. Ing. J. ŠRÁMEK, Státní zkušební ústav, Brno
DISKUZE do 16:30 hod.
SPOLEČENSKÝ VEČER
- pro předem přihlášené

12. března 2009: 8:00 – 9:00 hod. REGISTRACE, v 9:00 hod. ZAHÁJENÍ
Předseda zasedání: Ing. L. ČERNÝ, Ph.D.,
AČSZ
1) Zahájení.
2) Zpěňovatelné nátěrové hmoty obsahující expandovatelný grafit. Ing. R. OTÁHAL, a kol., Synpo a.s.
3) Pigmenty pro glazurové aplikace na keramické materiály. Doc. Ing. M. ŠULCOVÁ, Ph.D., Univerzita Pardubice
4) Technologické problémy povrchových úprav na bázi Ti/Zr řešené pomocí metod instrumentální analýzy.
   Ing. J. STOULIL, VŠCHT a kol.
5) Studium nátěrových systémů pro korozní ochranu kovových materiálů z hlediska výběru pojiv a pigmentů.
   Prof. Ing. P. KALENDA, CSc. a kol., Univerzita Pardubice
6) Žárově stříkané povlaky aplikované elektro-obloukovým způsobem. Ing. S. PAVLICA, S.A.F.
7) Protikorózna ochrana ocelí typu Corten. doc. Ing. S. TULEJA, CSc., doc. Ing. J. ŠEVČÍKOVÁ, PhD., TU Košice
8) Zinkování a udržitelná výstavba. Ing. L. ČERNÝ, Ph.D., AČSZ
9) Význam technické normalizace pro sledování životnosti protikorozní ochrany.
   Ing. H. GEIPLOVÁ a kol., SVÚOM s.r.o.
10) Opatření proti požáru a výbuchu v lakovnách. Ing. Z. SVOBODA, COUP Ostrava
11) Zrovnoměrnění emisí VOC a NOx z průmyslových zdrojů umožňující jejich efektivnější zneškodnění.
    Ing. I. POTYKOVÁ a kol., VŠB – TU Ostrava (ve sborníku)
DISKUZE – ZÁVĚR do 12:00 hod.

EXKURZE
do Dopravního podniku hl. m. Prahy, opravny tramvají v Praze 10.
Pro předem přihlášené zajištěna doprava. Odjezd cca v 12:45 hod. (od hotelu Pyramida)

Prezentace firem
ABF, ADATE, AFOTEK, ALTEKO, AQUACOMP HARD, AUTOLAKY MIKOS,
CIC International / WTN Netherlands, DISA INDUSTRIES, DREKOMA,
EISENMANN, EKOL, ELCOM EKOTECHNIKA, EST+, ENETEX-KIA,
GALATEK, HENKEL ČR, IDEAL-TRADE SERVICE, Ing. L. JANČA – dsts,
Ing. M. Kříž – EKOTECHNIKA, JETTIMONT, KAF FACILITY, KLIPTREND,
KOVOFINIŠ KF, KOVOLAK, KS KLIMA SERVICE, LABIMEX CZ,
LIBERTY-TOP-TECH, MEDIA LIBEREC, MEGA, PRAGOLAB,
PURUM, RSBP, SERVIND, RÖSLER OBERFLÄCHENTECHNIK,
SILROC CZ, STENG, SYNPO, TSI SYSTEM,
Uni-Export Instruments, WIEGELZobrazení místa konání konference na mapěNa Vaši účast na konferenci a spolupráci se těší.

   Pořadatel:
   PhDr. Zdeňka Jelínková, CSc. - PPK
   Korunní 73, 130 00 Praha 3
   tel. / fax: 224 256 668
   E-mail: JelinkovaZdenka@seznam.cz


ZPĚT na přehled programů

copyright (C) PPK - Jelínková Zdenka, 2009