Zdeňka Jelínková- Projektování a provoz povrchových úprav
                                                |   ÚVOD    |    AKTUALITY    |    GALERIE    |    KONTAKT    |     English version  |

  ZAMĚŘENÍ KONFERENCE

  PROGRAM

  PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI

  UBYTOVÁNÍ

  NABÍDKA K PREZENTACI

  POKYNY AUTORŮM
POŘADATEL

PhDr. Zdeňka JELÍNKOVÁ, CSc. - PPK
+Dr. Zdeňka TRÁVNÍČKOVÁ, CSc.
Korunní 67
130 00 PRAHA 3
Tel.: +420 728 333 171
e-mail: jelinkovazdenka@seznam.cz

PARTNEŘI<

SPEKTRA

Akreditované vzdělávací programy pro členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT)PROGRAM KONFERENCE (rok 2008)


ZPĚT na přehled programů

Doba konání:
5.03.2008 prezentace 8:00 hod. - 9:00 hod.
zasedání 9:00 hod. - 17:00 hod.
diskuzně společenský večer od 18:00 hod.
6.03.2008 prezentace 8:00 hod. - 9:00 hod.
zasedání 9:00 hod. - 17:00 hod.
(pro zájemce odpoledne exkurze)

Místo konání:

Hotel PYRAMIDA, Bělohorská 24, 160 00 Praha 6
Konferenční poplatek: 3 500,- Kč (zahrnuje organizač. náklady, sborník, 2x občerstvení + diskuzně společenský večer)
2 950,- Kč (bez diskuzně společenského večera)
Pořadatel není plátce DPH.
Program:

Čestné předsednictvo konference:
prezident AKI Ing. R. Bartoníček, CSc.
prezident ČSPÚ Ing. L. Obr, CSc.
prezident SSPÚ Doc. Ing. S. Tuleja, CSc.
prezident AVNH ČR Ing. T. Jelínek
prezident AČZ Ing. L. Černý Ph.D.

5. března 2008
Předseda zasedání:
Prof. Ing. P. NOVÁK, CSc.
,VŠCHT
1) Zahájení.
2) Druhy koroze kovů.Prof. Ing. P. NOVÁK, CSc., VŠCHT Praha
3) Inovácia v oblasti predúprav - Bonderite NT. Mgr. J. DUCHOŇ, Henkel SK+ČR
4) Nové nařízení vlády o podmínkách ochrany zdraví při práci. Bc. P. MOTYČKOVÁ, MZd
5) Možnosti recyklace organických rozpouštědel. Ing. M. ŠIŠPEROVÁ, Gamin
6) Legislativní nástroje ke snižování emisí těkavých organ. látek. Ing. P. VODIČKA, MŽP
7) Protirozstřikový přípravek Simple Green 4v1. Ing. Č. HUŠEK, Liberty-Top-Tech
8) Nařízení ES - REACH a návrh GHS (globálně harmoniz. systém). MUDr. Z. TRÁVNÍČKOVÁ, CSc.,
     SZÚ.
DISKUZE do 12:30 hod.
POLEDNÍ PŘESTÁVKA 12:30 – 13:30 hod.


Předseda odpoledního zasedání: Ing. M. MAXA,AVNH ČR
9) Povrchová ochrana kovových materiálů. Prof. Ing. P. KALENDA, CSc.,
     Ústav polymerních materiálů Univerzita Pardubice
10) Inovativní řešení problematiky v oboru úpravy povrch. ploch. Ing. J. REISINGER, Eisenmann
11) Nové možnosti polyuretanových nátěr. hmot při sériovém lakování dopravních prostředků.
     Ing. J. SKOUPIL, Synpo
12) Problematika a prevence smetivosti v technol. zařízeních lakoven. Mgr. T. FRANĚK,
     Kaf-Clean Service
13) Využití opraváren. technologií povrch. úprav ve výrob. procesu. Ing. M. KOŠŤÁL, Autolaky Mikos
14) Torbo® systémy na tryskání zvlhčeným abrasivem. Ing. L. JANČA, dsts
15) Technologie povrchových ochran velkých svařenců. Ing. M. LACINÝ, Steng
16) Povlakování technickými plasty. Ing. M. KORTUS, Technicoat
17) Přístroje pro měření drsnosti povrchů. M. MINAŘÍK, Prima Bilavčík
18) Provoz zařízení povrchových úprav - legislativa a praxe. Ing. F. TYMICH
DISKUZE do 16:30 hod.
SPOLEČENSKÝ VEČER - pro předem přihlášené

6. března 2008
Předseda zasedání:
Ing. L. ČERNÝ, Ph.D.,AČZ

1) Zahájení.
2) Korozní chování plazmově nanášených hliníkových vrstev.Ing. M. PAZDEROVÁ, Ph.D., VZLÚ
3) Monitoring atmosférické koroze. Ing. M. KOUŘIL,Ph.D., VŠCHT Praha
4) Význam norem pro zvýšení protikorozní ochrany.Ing. H. GEIPLOVÁ, SVÚOM Praha
4) Žárové zinkování mikroleg. oceli S355MC.Ing. L. ČERNÝ, Ph.D., AČZ, Ing. R. PACHLOPNÍK,
     R. ŽÍDEK
, ArcelorMittal Ostrava
6) Linky na žárové zinkování za tepla válcovaných ocel. pásů.Ing. V. BENDA, ITS Benda
7) Železnaté fosfátování, současný stav a směry vývoje.Ing. P. SZELAG, Ing. J. CHOCHOLOUŠEK,
     Pragochema
8) Novelizace NV č. 61/2003 Sb. k vypouštění odpadních vod.Ing. J. KUBĚNA, ČIŽP
9) Situace na trhu nátěrových hmot v ČR.Ing. M. MAXA, AVNH ČR
10) Zpěňovatelné nátěrové hmoty.Ing. R. OTÁHAL, Synpo
DISKUZE – ZÁVĚR do 12:00 hod.

EXKURZE
EXKURZE - do firmy TK Galvanoservis s.r.o. v Praze 10. Pro předem přihlášené zajištěna doprava. Počet účastníků na exkurzi je omezen.

Prezentace firem:
ABF, AD-CHÉMIA, AFOTEK, ALTEKO, AQUACOMP HARD, AUTOLAKY MIKOS,
DAIICHI JITSUGYO CO, DISA INDUSTRIES, DÖRKEN MKS, EISENMANN, EKOL,
EMPLA, EST+, GAMIN, GUDENA, HACH LANGE, HENKEL ČR + SR, CHEMETALL,
Ing. L. JANČA – dsts, ITS Benda, JETTIMONT, KAF-CLEAN SERVICE, KOVOFINIŠ KF, KOVOLAK, KOWA, KS KLIMA SERVICE, LABIMEX, LECOM LEDEČ,
LIBERTY-TOP-TECH, MEDIA LIBEREC, PRAGOCHEMA, PRIMA BILAVČÍK, RSBP, SERVIND, RÖSLER OBERFLÄCHENTECHNIK, SILROC CZ, STAPAK, STENG, SYNPO, TECHNICOAT, VELETRHY BRNO, VZLÚ, WIEGEL, WINCO


ZPĚT na přehled programů

copyright (C) PPK - Jelínková Zdenka, 2009