Zdeňka Jelínková- Projektování a provoz povrchových úprav
                                                |   ÚVOD    |    AKTUALITY    |    GALERIE    |    KONTAKT    |     English version  |

  ZAMĚŘENÍ KONFERENCE

  PROGRAM

  PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI

  UBYTOVÁNÍ

  NABÍDKA K PREZENTACI

  POKYNY AUTORŮM
POŘADATEL

PhDr. Zdeňka JELÍNKOVÁ, CSc. - PPK
+Dr. Zdeňka TRÁVNÍČKOVÁ, CSc.
Korunní 67
130 00 PRAHA 3
Tel.: +420 728 333 171
e-mail: jelinkovazdenka@seznam.cz

PARTNEŘI<

SPEKTRA

Akreditované vzdělávací programy pro členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT)PROGRAM KONFERENCE (rok 2007)


ZPĚT na přehled programů

Doba konání:
7.03.2007 prezentace 8:00 hod. - 9:00 hod.
zasedání 9:00 hod. - 17:00 hod.
diskuzně společenský večer od 18:00 hod.
8.03.2007 prezentace 8:00 hod. - 9:00 hod.
zasedání 9:00 hod. - 17:00 hod.
(pro zájemce odpoledne exkurze)

Místo konání:

Hotel PYRAMIDA, Bělohorská 24, 160 00 Praha 6
Konferenční poplatek: 3300,- Kč (zahrnuje organizační náklady, sborník, 2x občerstvení a diskuzně-společenský večer 7.3.2007)
nebo 2750,- Kč (bez diskuzně-společenského večera)
Program:
Čestné předsednictvo konference:
prezident AKI Ing. R. Bartoníček, CSc.
prezident ČSPÚ Ing. L. Obr, CSc.
prezident AVNH ČR Ing. T. Jelínek
prezident AČZ Ing. L. Černý PhD.

7. března 2006
Předseda zasedání:
Prof. Ing. P. NOVÁK, CSc.
,
     VŠCHT
1) Zahájení.
2) Bronzové plastiky Trig na budově Národního divadla.
     Prof. Ing. P. NOVÁK, CSc., Ing. J. DĚD, CSc.,
     I. HOUSKA
, VŠCHT Praha
3) Právní předpisy EU a chemické látky
     (se zaměřením na nařízení).
     MUDr. Z. TRÁVNÍČKOVÁ, CSc., SZÚ, Praha
4) Co nás čeká s nařízením REACH.
     Ing. E. VESELÁ, Ministerstvo průmyslu a obchodu
5) Integrované povolení - výklad zákona č.76/2002 Sb.
     Ing. A. KROUPA, ČIŽP GŘ
6) Proces koagulace a proplachovací media.
     Ing. P. SUCHAN, Ph.D., Henkel ČR
7) Legislativa a požárně bezpeč. rizika
     technolog. zařízení povrch. úprav.
     Ing. F. TYMICH, HZS GŘ
8) Pružné výrobní systémy při lakování
     strojírenských dílů.
     Ing. J. HÝLA, Afotek
9) Žárové stříkání - metalizace.
     J. KUDRNA, EST+ a.s.

Předseda odpoledního zasedání: Ing. M. MAXA,
     AVNH ČR
10) Zahájení. Ing. M. MAXA, AVNH ČR
11) Nový vývoj emailování ponorem.
     Ing. J. REISINGER, Eisenmann
12) Aplikační technologie Media a Graco pro NH
     z pohledu nové legislativy.
     Ing. J. NOVÁK, Media Liberec
13) Ekologie a nové autoopravárenské technologie
     povrch. úprav.
     Ing. M. KOŠŤÁL, Mikos
14) Vývoj profilu společnosti STENG 2000-2006.
     Ing. M. LACINÝ, Steng
15) Aktivity firmy Lecom Ledeč a.s.
     Ing. P. VODEHNAL, LECOM Ledeč
16) Metalizace elektrickým obloukem
     a hodnocení její kvality.
     Ing. M. ŠIŠPEROVÁ, Gamin
17) Nové trendy v čištění technologických
     zařízení lakoven.
     Mgr. T. FRANĚK, Kaf-Clean Service
18) torbo ® systémy na tryskání za vlhka.
     Ing. L. JANČA, dsts
19) Představení výrobního programu
     Wheelabrator Group.
     Ing. M. HLAVÁČEK, Wheelabrator Group
20) Analytické metody studia povrchu.
     Ing. S. NĚMEČEK, Ph.D., Ing. T.MUŽÍK, Matex PM
21) Nové normy v oblasti protipožární
     a protivýbuchové prevence.
     Ing. P. ŠTROCH, Ph.D., Ing. M. PEŠÁK,
     RSBP
22) Zkušenosti z projektování lakoven
     pro tekuté HN.
     Ing. PETRUŽÁLKOVÁ, HZS hl. m. Prahy

SPOLEČENSKÝ VEČER - pro předem přihlášené

Přednáška ke stáhnutí: Co nás čeká s nařízením REACH? Ing. Eva Veselá, MPO

8. března 2007
Předseda zasedání:
Ing. L. ČERNÝ, Ph.D.,
     AČZ

1) Zahájení. Ing. L. ČERNÝ, Ph.D., AČZ
2) Interakce mezi chemickými výrobci a uživateli.
     Prof. Ing. J. HORÁK, CSc., VŠCHT Praha
3) Vliv technologie žárového zinkování na konečné
     vlastnosti oceli.
     Ing. L. ČERNÝ. PhD. AČZ, Ing. I. SCHINDLER,
     VŠB TU, Ostrava, Ing. R. PACHLOPNÍK,
     Ing K. BERAN, Mittal Steel
4) Jevy povlaků žárového zinku.
     Ing. V. KUKLÍK, Wiegel Žebrák žárové zinkování
5) Inhibitory bleskové koroze na bázi nanočástic
     alkalických křemičitanů.
     Ing. D. VESELÝ, Ph.D., Doc. Ing. A. KALENDOVÁ,
     Ph.D., Doc. Ing. P. KALENDA, CSc.
,
     Univerzita Pardubice
6) Odsávaní a filtrace - ochrana zdraví zaměstnanců.
     Z. NODL, Nederman CR
7) Vliv druhu nátěrové hmoty na množství emisí VOC.
     Doc. Ing. D. TESAŘOVÁ, Ph.D., Ing. Z. JERGL,
     Ing. P. ČECH
, MZLU, Brno
8) Vliv kondicionačních podmínek na koloristické
     vlastnosti pigmentu P.R.149.
     Ing. L. DUŠEK, PhD., Ing. S. LUŇÁK,
     Univerzita Pardubice
9) Ekologické sikativy.
     Ing. J. Násadová, Synpo, a.s.
10) Diskuze - závěr.

EXKURZE do kolínské automobilky TPCA (Toyota Peugeot Citroën Automobile) na pozvání firmy Chemetall, dodavatele předúpravy pro lakovny.
Pro předem přihlášené zajistila firma dopravu. Počet účastníků exkurze je omezen.


Prezentace firem:
AFOTEK, AQUACOMP HARD, DEHOR-elspec, DISA Industries, DAIICHI JITSUGYO CO, EISENMANN, EKOL, EST+ a.s., GALATEK, GAMIN, HACH Lange, HENKEL ČR, CHEMELEK, CHEMETALL, Ing. L. JANČA - dsts, IDEAL TRADE SERVICE,
Ing. Lea TOMÁŠOVÁ, JETTIMONT, KAF Clean Service, KOVOFINIŠ KF, KOVOLAK,
KS KLIMA Service, LABIMEX, LECOM LEDEČ, MATEX PM, MEDIA Liberec, MIKOS, NEDERMAN CR, PACHTA-Impea, PRAGOCHEMA, REFRAMAT, RSBP, STENG, TRIGA, WIEGEL, WHEELABRATOR Group, ZOMAplast


ZPĚT na přehled programů

copyright (C) PPK - Jelínková Zdenka, 2009