Zdeňka Jelínková- Projektování a provoz povrchových úprav
                                                |   ÚVOD    |    AKTUALITY    |    GALERIE    |    KONTAKT    |     English version  |

  ZAMĚŘENÍ KONFERENCE

  PROGRAM

  PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI

  UBYTOVÁNÍ

  NABÍDKA K PREZENTACI

  POKYNY AUTORŮM
POŘADATEL

PhDr. Zdeňka JELÍNKOVÁ, CSc. - PPK
+Dr. Zdeňka TRÁVNÍČKOVÁ, CSc.
Korunní 67
130 00 PRAHA 3
Tel.: +420 728 333 171
e-mail: jelinkovazdenka@seznam.cz

PARTNEŘI<

SPEKTRA

Akreditované vzdělávací programy pro členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT)PROGRAM KONFERENCE (rok 2006)


ZPĚT na přehled programů

Doba konání:
Doba konání:
8.03.2006 prezentace 8:00 hod. - 9:00 hod.
zasedání 9:00 hod. - 17:00 hod.
diskuzně společenský večer od 18:00 hod.
9.03.2006 prezentace 8:00 hod. - 9:00 hod.
zasedání 9:00 hod. - 17:00 hod.
(pro zájemce odpoledne exkurze)

Místo konání:

Hotel PYRAMIDA, Bělohorská 24, 160 00 Praha 6
Konferenční poplatek: 2990,- Kč
(zahrnuje organizační náklady, sborník, 2x občerstvení a diskuzně-společenský večer 9.3.2005)
nebo
2490,- (bez diskuzně-společenského večera)

Program:

Čestné předsednictvo konference:
prezident AKI Ing. R. Bartoníček, CSc.,
prezident ČSPÚ Ing. L. Obr, CSc.,
prezident AVNH ČR Ing. T. Jelínek,
prezident AČZ Ing. L. Černý PhD.,
prezident SSPÚ Doc. Ing. S. Tuleja, CSc.

8. března 2006:
Předseda zasedání: Prof. Ing. P. NOVÁK, CSc., VŠCHT
1) Zahájení
2) Chemický zákon a s ním související právní předpisy.
     MUDr. Z. TRÁVNÍČKOVÁ, CSc., SZÚ, Praha
3) Dopady REACH na chemický průmysl v ČR.
     Ing. B. KSANDROVÁ, Ing. E. VESELÁ, MPO
4) Implementace požadavků směrnice 2004/42/ES
     do legislativy ČR.
     Ing. P. HASNÍK, MŽP
5) Technologie úpravy a čištění vzduchu.
     Ing W. SPRANG, WTN, Netherlands
6) Katalytické systémy SWINGTHERM a jeho využití při
     řešení VOC v lakovnách.
     Ing. J. ŠVRČULA, Elcom Ekotechnika, Ostrava
7) Vzduchotechnické a termické řešení automat.
     lakoven.
     Ing. J. HÝLA, Afotek, Humpolec
8) Závadné látky a prováděcí předpisy k vodnímu zákonu.
     Ing. J. KUBĚNA, ČIŽP, Praha
9) Oxsilany - inovativní technologie předúpravy kovů.
     Dr. M. HÜBER a kol., Chemetall, Germany

Předseda odpoledního zasedání: Ing. M. MAXA, AVNH ČR
10) Aplikace integrované prevence, jako příležitost vývoje
     a výzkumu.
     Ing. M. MAXA, AVNH ČR
11) Lakovací technika, nejnovější poznatky.
     J. DILLER, h+m surface systems, Germany
12) Konvenční a vodouředitelné systémy NH z pohledu
     nových ekolog. předpisů.
     Ing. M. KOŠŤÁL, MIKOS, Aš
13) Komplexní řešení problému povrch. ochran pro oblast
     strojírenství.
     Ing. P. PORTELLA, Steng, Praha
14) Nové trendy nanášení NH.
     Ing. J. NOVÁK, Media, Liberec
15) VOC? - s Komaxitem nebudete mít problém.
     Ing. J. BARÁNEK, Bc. J. MYNÁŘ, Balakom, Opava
16) Práškové stříkací pistole Mach-Jet.
     F. FOUSEK, Ideal-Trade-Service, Brno
17) Výrobní a dodavatelský program firmy Galatek.
     J. KOCIÁN, Galatek, Ledeč n. S.
18) Galvanické a chemické povrchové úpravy prováděné
     v Aeru Vodochody.
     Ing. P. VODEHNAL, Lecom, Ledeč
19) Úprava stlačeného vzduchu, chlazení vody
     a generace dusíku.
     Ing. V. KOUBA, dh group., Praha
20) Požadavky na protipožární a protiexplozní ochranu
     práškových lakovacích kabin.
     Ing. P. ŠTROCH, Ph.D., Ing. M. PEŠÁK, RSBP,
     Ostrava-Radvanice

SPOLEČENSKÝ VEČER - pro předem přihlášené

9. března 2006:
Předseda zasedání: Ing. L. ČERNÝ, Ph.D., AČZ
1) Zahájení
2) Korozní monitoring.
     Ing. M. KOUŘIL, Ph.D., Prof. Ing. P. NOVÁK, CSc.,
     VŠCHT Praha
3) Studium tvařitelnosti povlaku zinku.
     Ing. L. ČERNÝ Ph.D., AČZ, Ing. I. SCHINDLER,
     VŠB TU, Ostrava
4) Korózia pozinkovaných rúr v teplovodných okruhoch.
     Doc. Ing. S. TULEJA, CSc.,
     Technická univerzita, Košice
5) Žárové zinkování šetřící život. prostředí.
     G. TIMMERS, CIC b.v. Engineering for galvanizing,
     Netherlands
6) Nové trendy v technologii smaltování.
     Doc. Ing. J. PODJUKLOVÁ a kol., VŠB TU, Ostrava
7) Výzkum syntézy high performance perylenových
    pigmentů.
     Ing. Libor DUŠEK, Ing. S. LUŇÁK,
     Univerzita Pardubice
8) Studium mechanických vlastností
     organicko-anorganických nátěrových filmů.
     Ing. O. BLÁHOVÁ,Ph.D. a kol,
     Západočes. univerzita v Plzni
9) Poznatky z projektování lakoven zahraničních
     investorů.
     Ing. J. ŠTĚTINA, Praha
10) Nabídka a využití svíčkových filtračních tkanin
     vložek PP EKOFIL, tkanin a ochranných obleků
     v galvanizovnách.
     Ing. V. DUŠEK, Spolsin, Česká Třebová
11) Hygienické požadavky na povrch. úpravy z hlediska
     zákona o ochraně veřejného zdraví.
     Ing. R. STRÁNSKÝ, Ing. V. KRAJÁK, ZÚ Pardubice
12) Hygienické nátěry.
     Ing. L. HOCHMANNOVÁ, Pardubice

EXKURZE do závodu AERO Vodochody na pozvání společnosti Aero Vodochody, firem Galatek a Lecom. Pro předem přihlášené bude zajištěna doprava.
Prezentace firem: AFOTEK, AQUACOMP HARD, ASTRA 92, BALAKOM,
b+m surface systems, CIC International, CIPRES FILTR,
COMING Plus, DATEL, dh group, EKOL,EKOTECHNIKA,
ELCOM Ekotechnika, Empla, EST+ a.s., GALATEK, GAMIN,GANES, H+V VMD Grygov, HENKEL ČR, CHEMETALL, IDEAL TRADE SERVICE,JETTIMONT,
KIT Invest Trading, KOVOFINIŠ KF, KOVOLAK,KOWA,
KS KLIMA Service, LABIMEX, LECOM Ledeč,
MEDIA Liberec, MIKOS, QUALICHEM, PRAGOCHEMA, PROMINENT, REFRAMAT, RSBP, SILROC CZ, Spolsin, STAPAK, STENG,van GANSEWINKEL, WIEGEL,
WTN Water Treatment


ZPĚT na přehled programů

copyright (C) PPK - Jelínková Zdenka, 2009