Zdeňka Jelínková- Projektování a provoz povrchových úprav
                                                |   ÚVOD    |    AKTUALITY    |    GALERIE    |    KONTAKT    |     English version  |

  ZAMĚŘENÍ KONFERENCE

  PROGRAM

  PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI

  UBYTOVÁNÍ

  NABÍDKA K PREZENTACI

  POKYNY AUTORŮM
POŘADATEL

PhDr. Zdeňka JELÍNKOVÁ, CSc. - PPK
+Dr. Zdeňka TRÁVNÍČKOVÁ, CSc.
Korunní 67
130 00 PRAHA 3
Tel.: +420 728 333 171
e-mail: jelinkovazdenka@seznam.cz

PARTNEŘI<

SPEKTRA

Akreditované vzdělávací programy pro členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT)NABÍDKA K PREZENTACI

Nabídka k prezentaci pro firmy, které chtějí prezentovat své výrobky nebo služby

8.- 9. března 2017 se v Praze v hotelu Pyramida koná ve spolupráci se zástupci zainteresovaných organizací

43. konference s mezinárodní účastí
PROJEKTOVÁNÍ A PROVOZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV

V rámci konference máte možnost po zaplacení konferenčního poplatku prezentovat svoji firmu. (Konferenční poplatek se platí za každého reprezentanta firmy, vystavovatele a účastníka).

Nabízíme Vám:

Stránkovou inzerci ve sborníku, grafický návrh inzerátu ve výrazném černobílém provedení formátu A4 (ve sborníku bude zmenšen na A5) třeba zaslat v elektronické formě (ve formátech doc, pdf, jpg - viz pokyny autorům). nejpozději do 31. 12. 2016.

10 nebo 15 minutové vystoupení Vašeho zástupce, které bude uvedeno v programu konference (včetně otisknutí 2 stránek zkráceného textu ve sborníku). Jméno referujícího, název vystoupení a text (upravený podle pokynů pro tisk, ve formátu A4, ve sborníku bude zmenšen na A5) prosíme zaslat v elektronické formě (e-mail, CD ve formátu programu Word - viz pokyny autorům.) nejpozději do 31. 12. 2016. Cena se zvyšuje při delším textu za každou další stránku a při překročení časového limitu (dataprojektor k dispozici).

Vyhrazený stůl k provádění obchodní a propagační činnosti po dobu konference (1 stůl 140cm x 80cm v předsálí nebo v sále). Je možné propagovat pouze své výrobky a služby, nikoli dělat reklamu firmám nezúčastněným na konferenci. Požadavky na místo pro panel, elektrickou zásuvku pro video či jiné speciální požadavky třeba uvést na přihlášce.

Zájem o tyto služby je dlouhodobě velký. Osobními dopisy zveme odborníky, majitele lakoven, autolakoven, galvanizoven, zinkoven, zástupce nábytkářských, stavebních, strojírenských firem, projekčních kanceláří, mistry, technology povrchových úprav. Odborná veřejnost je o konferenci informována v odborných časopisech, ve sdělovacích prostředcích a na internetu www.jelinkovazdenka.euweb.cz. Vzhledem k dlouholeté tradici, vysoce kvalitnímu odbornému programu, přátelské atmosféře a hezkému prostředí si konference udržuje vysokou návštěvnost. Hojná účast přispívá k navázání nových kontaktů při Vaší prezentaci.

Prosíme o zaslání objednávky včas, t.j. do 31. 12. 2016 , abychom podle Vašeho přání mohli vyhradit čas pro Vaše vystoupení v programu, který musíme dát v předstihu do tisku a zařadili inzerci do sborníku. Místa u stolu rezervujeme podle pořadí došlých objednávek do vyčerpání kapacity.

Konferenční poplatek a ceny za služby sdělí zájemcům pořadatel.
Podle Vašich požadavků na služby bude vystavena faktura.Prezentace firmy MEDIA Liberec (Ing. J. Novák)

copyright (C) PPK - Jelínková Zdenka, 2009